KRONIKA

2011

09.01.2011  Udział w organizacji XIX Finału WOŚP.
21.01.2011  Organizacja spotkania z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
14.02.2011  Rozpoczęcie projektu "Aktywizacja świebodzickich seniorów poprzez edukację - 2"
07.03.2011  Dzień Kobiet w Koronie Śląskiej.
08.03.2011  Wycieczka do Muzeum Grodzkiego we Wrocławiu.
10.03.2011  Udział w spotkaniu z pisarką Krystyną Śmigielską.
27.04.2011  II Walne Zgromadzenie.
28.04.2011  Udział w otwarciu wystawy "Boże młyny".
07.05.2011  Wycieczka rowerowa na Cisy.
14.05.2011  Zakończenie projektu "Aktywizacja świebodzickich seniorów poprzez edukację - 2".
14.05.2011  Wycieczka rowerowa do Komorowa.
20.05.2011  Majówka u Ireny.
27.05.2011  Wycieczka autokarowa Kowary - Krzeszów - Chełmsko.
28.05.2011  Wycieczka rowerowa - jeziorko Daisy.
04.05.2011  Udział w I Uniwersajdzie Seniorów w Świdnicy.
10.06.2011  Udział w konferencji "Ekonomia społeczna - szanse i wyzwania".
11.06.2011  Wycieczka rowerowa - pętla wokół Cierni.
18.06 - 01.09.2011 Przerwa letnia.
20.07 - 24.08.2011 Letnie spotkania z językiem angielskim.
07.09.2011  Udział w spotkaniu lokalnym (projekt "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej")
09.09.2011  Udział w szkoleniu "Odpowiedzialność prawna i finansowa członków zarządu organizacji
                  pozarzadowych"
01.10.2011  Organizacja Strzeleckich Mistrzostw Seniorów Organizacji Pozarządowych.
15 - 16.10.2011 Wycieczka do Drezna.
16.10.2011  Udział w zawodach kręglarskich.
20.10.2011  Gala Finałowa konkursu Akcja Akacja Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy 2011 (wyróżnienie dla
                  prezes Jolanty Sałek)
26.10.2011  Wykład pani Janiny Krawczyk-Szlagi "Na czym polega profilaktyka raka piersi".
28.10.2011  Udział w biesiadzie - przeglądzie piosenki organizowanej przez UTW w Świdnicy.
09.11.2011  Wykład pani Janiny Krawczyk-Szlagi "Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu osteoporozy".
16-18.11.2011  Udział w szkoleniu "PR - reklama - sprzedaż" część 1.
24.11.2011  Wyjazd do Teatru Komedii we Wrocławiu na sztukę "Przyjazne dusze".
29.11.2011  Andrzejki w Koronie Śląskiej.
02.12.2011  Wykład w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu "Bądź świadomym konsumentem"

05.12.2011  Spotkanie z Burmistrzem Miasta z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu.
07-09.12.2011 Udział w szkoleniu "PR - reklama - sprzedaż" część 2.

14.12.2011  Wykład pani Janiny Krawczyk-Szlagi "W życiu jak w tańcu... Profilaktyka zakażeń HIV."
16-17.12.2011 Udział w Walnym Zebraniu DFOP.

 

strony internetowe Świebodzice HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl


Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wałbrzyskim"

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego